Subiektywna strona www

Posts Tagged "prywatne szkoły muzyczne"

Czy warto zapisać dziecko do szkoły muzycznej?

Czy warto zapisać dziecko do szkoły muzycznej?

Kiedy zauważasz, że twoje dziecko szczególnie skupia swoją uwagę na muzyce, rytmice i tego rodzaju zajęciach, to z pewnością pojawia się w twojej głowie myśl o tym by zapisać je do szkoły muzycznej. Co jednak wiesz na temat tego rodzaju szkół? Czy warto tam zapisywać nasze dziecko? Szkoły muzyczne w Polsce dzielą się na państwowe i prywatne, z czego te pierwsze stanowią większość i posiadają długą tradycję funkcjonowania. Są podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzielą się na szkoły I i II stopnia. Zarówno szkoła muzyczna w Poznaniu prywatna, jak i publiczna cechują się tym, że nasze dzieci realizują w nich plan taki jak w szkole normalnej, tzn. przygotowują się do egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych, ale dodatkowo czekają na nie zajęcia muzyczne np. z historii muzyki, a także wszelkiego rodzaju zajęcia praktyczne z gry na instrumencie. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza w szkołach prywatnych, czy realizują one w pełni program nauczania i czy ukończenie ich upoważnia nasze dziecko do podejścia do egzaminów maturalnych czy gimnazjalnych. Szkoły I stopnia kształcą dzieci w wieku lat 6-16, są to szkoły podstawowe. Szkoła II stopnia to szkoła średnia, która przygotowuje do matury i studiów na akademii muzycznej. Dzieci w tego rodzaju szkołach uczą się na bieżąco materiału, tak jak ich rówieśnicy, a oprócz tego dwa razy w tygodniu mają lekcje indywidualne. Oprócz tego muszą oczywiście ćwiczyć same. Nauka w szkole oprócz gry solo będzie obejmowała także próby z akompaniatorem, zespołem kameralnym, orkiestrą i chórem. Oprócz standardowego systemu oceniania z danych przedmiotów każdy uczeń musi każdego roku zdać egzamin promocyjny do kolejnej klasy. Bez wątpienia nauka w szkole muzycznej nie należy do najłatwiejszych. Aby dostać się do niej należy przejść tak zwane badanie predyspozycyjne, które zbada słuch muzyczny, czy poczucie rytmu. W przypadku starszych osób może ono obejmować także zagranie na danym instrumencie. Jeżeli jednak nasze dziecko jest zdeterminowane, to warto spróbować. Może okazać się, że to jego droga...

więcej